Cloud-Tec
De ICT partner voor het MKB

Cybersecurity

In deze steeds veranderende wereld, waar technologie zich snel ontwikkelt en nieuwe cyberdreigingen op de loer liggen, is het van cruciaal belang om waardevolle digitale data te beschermen tegen cyberaanvallen. Personeelsinformatie, financiële gegevens, klantinformatie,  intellectueel eigendom en bedrijfsgegevens moeten goed worden beveiligd. Een inbreuk op deze gegevens is niet alleen schadelijk voor de eigenorganisatie, maar kan ook het vertrouwen van klanten en leveranciers in een bedrijf schaden. Sterke cybersecuritymaatregelen kunnen klanten en leveranciers geruststellen dat hun gegevens veilig zijn en helpen bij het behouden van loyale klanten.
Bij Cloud-Tec begrijpen we het belang van cybersecurity en staan we klaar om je te helpen. We willen jouw organisatie toekomstbehendig maken, zodat je kunt profiteren van alle kansen die digitale innovaties te bieden hebben. Ons doel is om cybersecurity niet alleen als bescherming te zien, maar ook als een middel om waarde te creëren en jouw organisatie naar een hoger niveau te tillen. Samen zullen we jouw digitale transformatie vormgeven en jouw organisatie in staat stellen om optimaal te benutten wat de digitale wereld te bieden heeft. Met Cloud-Tec aan jouw zijde kan je met vertrouwen de toekomst tegemoet zien.Neem contact met ons opBeveiligingsmaatregelen

1. Toegangscontrole: Implementeer strikte controle over wie toegang heeft tot welke systemen en gegevens. Dit omvat het gebruik van sterke wachtwoorden, multifactor-authenticatie (MFA) en het beperken van toegang tot alleen geautoriseerde gebruikers.
2. Patch management: Zorg ervoor dat software, besturingssystemen en applicaties up-to-date zijn met de nieuwste beveiligingspatches en updates om bekende kwetsbaarheden te verhelpen.
3. Netwerkbeveiliging: Gebruik firewalls, intrusion detection systems (IDS) en intrusion prevention systems (IPS) om het netwerk te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en aanvallen.
4. Data-encryptie: Versleutel gevoelige gegevens zowel in transit als in rust om te voorkomen dat deze worden onderschept of gestolen.
5. Back-up en herstel: Regelmatige back-ups van gegevens en systemen maken, en testen van herstelprocedures om gegevensverlies te voorkomen en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.
6. Security Awareness Training: Train medewerkers over veiligheidspraktijken, zoals het herkennen van phishing-e-mails en het veilig omgaan met gevoelige gegevens.
7. Beveiligingsbeleid: Ontwikkel en handhaaf duidelijke beveiligingsbeleidsregels en procedures voor het hele bedrijf.
8. Beveiliging van applicaties: Test en evalueer applicaties op kwetsbaarheden en beveiligingsfouten, en implementeer beveiligingsmaatregelen zoals Web Application Firewalls (WAFs).
9. Incident Response Plan: Stel een plan op voor het omgaan met beveiligingsincidenten en cyberaanvallen, inclusief het melden ervan aan relevante autoriteiten en belanghebbenden.
10. Monitoring en logboekregistratie: Houd continu toezicht op netwerk- en systeemactiviteiten en bewaar logboeken voor forensische analyse en naleving van regelgeving.
11. Naleving van regelgeving: Zorg ervoor dat het bedrijf voldoet aan relevante wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming en privacy, zoals de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) in de EU.
12. Fysieke beveiliging: Beveilig de fysieke toegang tot serverruimtes en datacenters om ongeoorloofde toegang te voorkomen.


Neem contact met ons op